18 aastat

professionaalseid lahendusi

Liidesed ja integratsioonid

Töötame välja parimad lahendused selleks, et Teie ettevõtte sisemised ja välised süsteemid suhtleksid omavahel. Kiire andmevahetus ja andmete mittedubleerimine võimaldab efektiivset ajakasutust ja keskendumist reaalsetele probleemidele. Kasutame süsteemide liidestamiseks nii veebiteenuseid kui ka päringute rakendamist.


E-riigi lahendused

Kliendipõhine lähenemine ja kasutajasõbralike teenuste osutamine on e-riigi vältimatuks osaks. Omame enam kui 10 aastast kogemust erinevate avaliku sektori teenuste ja süsteemide väljatöötamisel. Avaliku sektori süsteemid peavad toetama nii asutuse igapäevast tööd kui ka võimaldama kodanikele ja ettevõtjatele kiiret asjade lahendamise käiku.


Tarkvararendus

Analüüsime koos Teie ettevõtte vajadusi uue tarkvaralahenduse jaoks, paneme analüüsi dokumenti ning arendame Teile välja süsteemi, mis toetab ettevõtte protsesse innovaatilises tänapäevas. Teeme Teie exceli tabelitest mugavad ja kiired infosüsteemid! Tööprotsesside automatiseerimine ja haldus digitaalsel kujul muudab töötegemise kordades efektiivsemaks.


Konsultatsioon

Konsulteerime Teie ettevõtet infohaldusega seotud küsimustest ettevõtte strateegilise juhtimise jaoks süsteemi loomiseni välja. Kõik küsimused, mis seotud ettevõtte infovoo korraldamisega, saavad konsultatsiooni käigus ootuspärased vastused. Aitame kaardistada, süstematiseerida ning optimeerida ettevõtte põhi- kui tugiprotsesse.